WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Wasilków

Początki Wasilkowa to gród obronny założony w II połowie XIII wieku przez księcia włodzimiersko-halickiego Wasylka, brata króla Rusi – Daniela. Pierwsze osadnictwo występowało tu w XIII-XIV wieku. Miasto zostało założone w 1566 roku, starostą był Hiob Bretfus, nadworny architekt króla Zygmunta Starego autor projektów zamku w Białymstoku i Tykocinie. Starostą wasilkowskim był słynny humanista Łukasz Górnicki, autor m.in. „Dworzanina polskiego”.

W czasie II wojny światowej 19 września 1939 Wasilków został zajęty przez wojska niemieckie, następnie zajęły go wojska sowieckie w myśl paktu Ribbentrop – Mołotow.

Najciekawszym obok skansenu obiektem w Wasilkowie jest cerkiew p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w roku 1853 w stylu w stylu bizantyjsko-ruskim. Pierwotnie była tu drewnianej cerkiew unicka, wzmiankowana już w XVII w. W II poł. XIX w. dobudowano monumentalna bramę o unikalnej architekturze, będącą jednocześnie cerkiewną dzwonnicą.

Skansen – oficjalna nazwa: Białostockie Muzeum Wsi – zajmuje ponad dwudziestohektarowy teren i posiada w zbiorach ponad 30 drewnianych obiektów: Jest też karczma, gdzie można zapoznać się ze specjałami podlaskiej kuchni regionalnej.
W skansenie podziwiać można wyposażenie mieszkań, narzędzia rolnicze, meble ceramikę, tkaniny i stroje), oraz zabytki techniki rolnej i leśnej; budynki drewniane z całego województwa podlaskiego (m.in. wiatrak, kuźnia domy mieszkalne i gospodarskie). Skansen położony jest nad rzeką Supraślą w malowniczym, parkowym krajobrazie.
W budynkach Muzeum znajduje się tradycyjne wyposażenie wnętrz oraz wystawy czasowe i stałe, poświęcone m.in. dawnym narzędziom rolniczym, pojazdom wiejskim, osadnictwu w dolinach rzek, zdobnictwu architektury drewnianej, garncarstwu i pszczelarstwu.