WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Supraśl

Miasto leży nad rzeką Supraślą, prawym dopływem Narwi. Jest to jeden z głównych ośrodków turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Dzięki wspaniałemu mikroklimatowi wynikającemu z leśnego otoczenia posiada status uzdrowiska.
Początki miasta sięgają XV wieku, kiedy to Aleksander Chodkiewicz ofiarował bazylianom uroczysko Suchy Hrud. W pocz. XVI w. powstała pierwsza cerkiew św. Jana Ewangelisty. Kolejną świątynię, murowaną cerkiew obronną z 4 basztami i warowną brama zbudowano pod wezwaniem Zmartwychwstania Najświętszej Marii Panny. Słynęła ze wspaniałych fresków z poł. XVI wieku autorstwa Sabiana Nektarija Malara. Obok powstały budynki klasztorne i gospodarcze.

W1601 roku zakon przyjął postanowienia Unii Brzeskiej i miasto stało się siedzibą metropolity unickiego dla Rusi Zachodniej. Dzięki temu powstał imponujący pałac opacki(1655) otaczający cerkiew obronną. Cerkiew zniszczyli Niemcy w 1944 r., lecz została odbudowana. Obecnie w pałacu mieści się m.in. muzeum ikon, wywierające na zwiedzających duże wrażenie dzięki zbiorom prezentowanym na niezwykle efektownej, multimedialnej ekspozycji.

Supraśl, podobnie jak Białystok, skorzystał na utworzeniu bariery celnej z Królestwem Polskim; rozwinął się tu przemysł – w XIX w. powstało aż 7 fabryk włókienniczych. Pierwszą założył w 1833 r. Wilhelm Zachert. Niestety spalili je Niemcy w 1944 r.
W Supraślu warto zwiedzić także budynki klasztorne z lat 1755-1764, bramę-dzwonnicę z 1752 r., cerkiew prawosławną pw. św. Teologa (1889-1891), katakumby pobazyliańskie, „Starą Pocztę” – budynek z końca XVIII wieku przykrytą gontowym łamanym dachem, który mieścił kiedyś stację poczty. Malowniczo prezentuje się eklektyczny pałac Buchholców z 1892-1903 r. otoczony parkiem, obecnie siedziba znanego Liceum Sztuk Plastycznych z którego wyszło wielu wybitnych artystów.