WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 17 lutego 2009 roku.

Celami Stowarzyszenia są m.in. realizacja założonej Lokalnej Strategii Rozwoju gmin wchodzących w skład stowarzyszenia; aktywizowanie ludności wiejskiej; wspieranie rozwoju edukacji, przedsiębiorczości oraz inicjatyw społecznych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz promocji , rozwój turystyki, popularyzacja i rozwój wyrobów regionalnych i wiele innych.

W skład stowarzyszenia wchodzą gminy, osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Gminy stanowiące obszar działania LGD to: Sadowne, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków obszar wiejski, Zabrodzie, Zielonka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz oraz Wołomin obszar wiejski. 

LGD jest powołana do zbierania wniosków a zarazem do stymulowania działań, aktywizacji mieszkańców na terenie LGD oraz do dalszego tworzenia partnerstwa. Każda LGD posiada Lokalną Strategię Rozwoju – dokument zawierający informację o grupie, cele jakie ma realizować oraz analizę obszaru. Powstaje ona na podstawie konsultacji z mieszkańcami.

W ramach programu LEADER Działanie 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszeniu udało się zrealizować wiele projektów. Było to m.in.: budowa basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło; budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryjki w gminie Tłuszcz; budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Brańszczyk, modernizacja tamtejszej świetlicy; aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w gminie Jadów; modernizacja tamtejszego, gminnego ośrodka kultury; wyposażenie pokoi w gospodarstwie agroturystycznym w Brańszczyku. Zrealizowano również remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Cygowska w gminie Poświętne oraz zmodernizowano wyposażenie pomieszczeń remizy strażackiej w gminie Strachówka. Przykładów zrealizowanych projektów w różnych działaniach LGD jest całe mnóstwo. 

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.lgdrw.pl oraz na Facebook https://www.facebook.com/LGDRW

 

Adres:

Lokalna Grupa Działania – „Równiny Wołomińskiej”
Przemysłowa 70
05-240 Tłuszcz