WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Pierwsze spotkanie założycielskiego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej odbyło się 5 czerwca 2013 roku a jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 21 października 2013 roku. Na przestrzeni lat deklaracje członkowskie złożyły samorządy gmin, organizacje pozarządowe, liczne przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy obszaru działania LGD. Obecnie organizacja liczy ponad 70 członków.

Obszar działania obejmuje następujące gminy: Mokobody, Suchożebry, Kotuń, Wodynie, Skórzec, Domanice, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy wraz z miastem Mordy oraz gmina Siedlce wraz z miastem Siedlce.

W grudniu 2015 roku, po dwóch latach przygotowań LGD złożyło Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR). Wspólnym wysiłkiem uzyskali 10te miejsce na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego). Zdecydowana większość tej puli środków rozdysponowana została w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Głównym zadaniem  grupy jest więc skuteczne i mądre wydanie tych środków na cenne dla obszaru działania projekty i inicjatywy.

Wśród projektu zrealizowanych bądź realizowanych można wymienić m.in.: Promocję regionów poprzez aktywną turystykę; Ambasador Mazowsze lokalnie; Partnerstwa lokalne; Piękno Doliny Liwca i wiele innych, które są tworzone obecnie.

Wspomniana wcześniej Lokalna Strategia Rozwoju opiera się głównie na trzech celach. Jest to wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego; rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Potencjał Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej tworzą przede wszystkim ludzie (członkowie, pracownicy i wolontariusze), aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych.

Więcej informacji na temat działalności i funkcjonowania grupy na stronie internetowej https://lgdsiedlce.pl oraz na Facebook https://www.facebook.com/lgdsiedlce

 

Adres:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Wiśniew, ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew