WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Szansa jaka pojawiła się  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a zwłaszcza oś 4 Leader, zainspirowała mieszkańców gmin powiatu mińskiego do założenia stowarzyszenia.

Proces budowania partnerstwa miał charakter oddolny. Dyskutowano o warunkach i możliwościach utworzenia LGD, liczbie gmin, które mogłyby wejść w skład grupy, warunkach formalnych i organizacyjnych funkcjonowania LGD.

Przez cały okres przygotowań do formalnego spotkania – walnego przyszłych członków LGD odbywały się spotkania w gminach, na których informowano o podjętej inicjatywie i zachęcano do udziału w tworzonym stowarzyszeniu.

Wynikiem tych prac było zebranie założycielskie, które odbyło się 28 lipca 2008 r. w obecności 57 osób z siedmiu gmin, które zadeklarowały swój udział w stowarzyszeniu jako osoby prawne lub fizyczne. Kilkuosobowa grupa inicjatywna, która powstała pod przewodnictwem v-ce wójta Jakubowa,  prowadziła rozmowy z wójtami i burmistrzem Halinowa zachęcając ich do wejścia jako członek prawny do stowarzyszenia.

Podejmowano również próby włączenia wszystkich gmin powiatu, ale okazało  się, że część gmin zadeklarowała już swój udział w partnerstwie poza obszarem powiatu, tak, że ostatecznie w skład LGD weszły gminy: Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk, Mazowiecki, Siennica i Stanisławów.

W skład grupy założycielskiej weszło 57 osób reprezentujących: 7 podmiotów publicznych; 40 podmiotów społecznych i 10 podmiotów gospodarczych.

28 lipca 2008 r. uchwalono statut Stowarzyszenia a ono samo przyjęło nazwę – Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. Wniosek rejestracyjny do sądu złożono w dniu 30 lipca 2008 r. Pierwsze Walne Zebranie członków odbyło się 5 października 2008 r. w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczyło w nim  42 osoby.

Wszystkie osoby zaangażowane w LGD pracują społecznie dzieląc czas pomiędzy pracę zawodową, a pracę w stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie opracowało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013 oraz 2014–2020. 

Więcej informacji na temat działalności na stronie internetowej https://lgdziemiminskiej.pl/ oraz na Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100068126649529

 

Adres:
Ul. Tuwima 2a/U3
05-300 Mińsk Mazowiecki