WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Zadaniem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” jest promocja obszaru doliny Bugu jako miejsca wypoczynku, inwestycji, spokojnego zamieszkania. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich, aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej, realizacja lokalnej strategii rozwoju, działania edukacyjne, informacyjne i szkoleniowe. W ramach programu LEADER LGD pełni rolę instytucji administrującej podział środków pochodzących z programu. W ramach wdrażania LSR  ogłaszane są konkursy i oceniane operacje. LGD aktywizuje społeczności wiejskie, prowadzi doradztwo przeprowadza szkolenia i konsultacje mające na celu efektywne wykorzystanie środków z programu.

Stowarzyszenie zostało założone w 2006 roku. Składa się z 25 gmin przynależących do czterech powiatów. Część ze zrzeszonych gmin należy do województwa podlaskiego, część do mazowieckiego. Wspólnym mianownikiem jest rzeka Bug, która łączy oba województwa.

LGD działa w ramach unijnego programu Leader. Zajmuje się promocją obszaru Doliny Bugu jako miejsca do inwestowania, wypoczynku oraz zamieszkania. Pełni rolę instytucji administrującej podział środków pochodzących z programu PROW, EFS i EFRR. Realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, aktywizuje i integruje mieszkańców, prowadzi doradztwo, organizuje szkolenia oraz przeprowadza konsultacje społeczne mające na celu efektywne wykorzystanie środków z programu.

Obszar działania LGD jest przyjazny dla turystów. To Podlasie Nadbużańskie, perła polskiej przyrody, najpiękniejsze w kraju malownicze krajobrazy, rzeka Bug, naturalne środowisko, najczystsze powietrze „Zielonych Płuc Polski”, cenne kompleksy leśne, unikalna flora i fauna. To niezaprzeczalne skarby regionu, które są niezwykle atrakcyjne o każdej porze roku. To tygiel kulturowy i religijny, niezliczone ścieżki przyrodnicze, szlaki turystyczne rowerowe i kajakowe oraz zabytki.

Nasz obszar to ponad 2500 miejsc noclegowych.

Teren LGD posiada wiele ciekawych atrakcji, które warto odwiedzić i zobaczyć min.:  Rzeka Bug, Pałac w Korczewie, Góra Zamkowa w Mielniku i w Drohiczynie, Ziołowy Zakątek, Kalwaria Podlaska w Serpelicach, Św. Góra Grabarka, Samochodowo-Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny, Podlaski Ogród Botaniczny, Kasztel-ik Korona Podlasia, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, budynek Synagogi w Milejczycach, Muzeum Treblinka, Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie, odkrywkowa kopalnia kredy w Mielnik, wieża ciśnień w Nurcu Stacji, pomnik Rakiety V2 w Sarnakach, Linia Mołotowa (schrony), zalew w Łosicach, Siemiatyczach oraz Kupientynie, ZAGUBEK – Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego w Drohiczynie, PUSZCZYK – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Drohiczynie, inkubatory przetwórstwa, firmy działające w zakresie turystyki (kino plenerowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego, meleksy, narty biegowe), zagrody edukacyjne, przeprawy promowe na rzece Bug, niezliczone zabytki, szlaki turystyczne.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.tygieldolinybugu.pl/ oraz na Facebook https://www.facebook.com/tygieldolinybugu


Adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
Warszawska 51/7
17-312 Drohiczyn