WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Gmina Dębe Wielkie

Gmina Dębe Wielkie to miejsce o bogatej historii, zróżnicowanym krajobrazie i dużym potencjale do rozwoju. Liczne ślady osadnictwa począwszy od paleolitu poprzez średniowiecze po dzień dzisiejszy świadczą o istnieniu tu doskonałych warunków dla postępującej cywilizacji. Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości Dębe Wielkie pojawiają się już w XV wieku. Od tego czasu dzięki korzystnej lokalizacji w bliskiej odległości na wschód od Warszawy, przy ważnych szlakach drogowych i handlowych, tereny dzisiejszej gminy DW rozwijały się w kierunku rzemiosła i działalności rolniczej. Upływający czas zmieniał granice Ziemi Dębskiej.

Dawniej zasięgiem obejmowała tereny zlokalizowane bardziej na północ od dzisiejszej granicy, przez które przebiegał Wielki Gościniec Litewski – szlak handlowy łączący Warszawę z Wilnem. Dzisiaj wzdłuż tego szlaku usytuowany jest północny kraniec gminy Dębe Wielkie – miejscowość Kąty Goździejewskie.

Położenie na przedpolach stolicy powodowało w czasach kolejnych powstań i wojen, że tutaj rozgrywały się ważne akty historii. Najbardziej znanym w historii Polski wydarzeniem z tego terenu, opisywanym w podręcznikach historii, jest zwycięska bitwa stoczona pod Dębem Wielkim przez wojsko Królestwa Polskiego z korpusem Rosji carskiej w Powstaniu Listopadowym. Po dziś dzień mieszkańcy biorą przykład z żołnierzy polskich, którzy pomimo przeciwności losu swoją ofiarnością i uporem osiągnęli wytyczony cel – zwycięstwo. Niestety wielokrotnie przechodzące tędy działania wojenne zniszczyły wielu świadków historii.

Pozostałe do dzisiaj zabytki: dwory w Aleksandrówce, Olesinie, fragmenty parków dworskich w Rudzie i w Dębem Wielkim, neogotycki dębski kościół są ciekawymi elementami gminnego pejzażu.

Historia ukształtowała również po części krajobraz gminy. Rosnący początkowo bór dębowy od którego wywodzi się nazwa miejscowości gminnej, ustąpił częściowo miejsca polom uprawnym w północnej części ziemi dębskiej oraz stawom hodowlanym ostoi dzikiego ptactwa w miejscowości Ruda.

Lasy i zadrzewienia zajmują ok. 1/5 powierzchni gminy. Wśród drzew znajdziemy wielowiekowe pomniki przyrody: okazałe dęby szypułkowe, wyniosłe jesiony i inne.
Teren poprzecinany jest delikatnymi dolinami niewielkich rzek: Mieni, Długiej i Zązy. W niektórych miejscach fałduje się znacznie bardziej tworząc wydmowe wzniesienia o wysokości względnej przekraczającej 20m.

Bogata historia i urozmaicony krajobraz oraz rozwijająca się oferta agroturystyczna tworzą doskonałe warunki do turystyki, zwłaszcza rowerowej czy konnej, zaledwie pół godziny jazdy z Warszawy.

Bliska odległość warszawskiej metropolii, dostępność kluczowych szlaków komunikacyjnych jak DK nr2, autostrada a2 z węzłem komunikacyjnym w pobliskim Arynowie czy linia kolejowa Moskwa-Berlin z dogodnymi połączeniami pasażerskimi jest motorem rozwoju gminy.

Niezaprzeczalne atuty lokalizacyjne i pozytywne nastawienie władz sprawiają że jest to miejsce atrakcyjne zarówno do zabudowy mieszkaniowej jak i prowadzenia biznesu.
Wśród ponad 9-tysięcy mieszkańców znakomita większość jest w wieku produkcyjnym. Przy bliskim sąsiedztwie ośrodka kształcenia wyższego jakim jest Warszawa daje to liczne i wykwalifikowane zasoby ludzkie gotowe do podjęcia pracy.

Ziemia dębska jest miejscem stosunkowo bezpiecznym m.in. dzięki prężnie działającym jednostkom ochotniczej straży pożarnej. Dosyć duża liczba organizacji pozarządowych wpisuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Nie sposób pominąć tutaj wspaniałej działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiotem jego działania jest wychowanie, edukacja oraz upowszechnianie i promowanie kultury, sztuki i czytelnictwa, w szczególności poprzez: prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie  i promowanie kultury i sztuki, wspieranie aktywności społeczności lokalnej w zakresie kultury i sztuki, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz  współtworzenie jej wartości, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych oraz rozrywkowych społeczności lokalnej, uczestniczenie w upowszechnianiu kultury i sztuki jak również promocja gminy Dębe Wielkie.

Więcej informacji o gminie na stronie internetowej http://www.debewielkie.pl/ oraz na Facebook https://www.facebook.com/gmina.debewielkie