WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Bielsk Podlaski

Położony około 50 km na południe od Białegostoku. Prawdopodobnie nazwa miasta pochodzi od słowa „bielsko”, co oznacza miejsce podmokłe choć może też pochodzić od słowa „biele”. Bielsk powstał prawdopodobnie w XII wieku jako gród obronny. Pozostało po nim grodzisko średniowieczne (XIII w.) zwane Górą Zamkową. Z 1253 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Bielsku w latopisie (kronice) halicko-wołyńskim.

Bielsk dzielił losy księstwa: najeżdżali go Jaćwingowie (1264), Litwini, Krzyżacy, a w 1382 r. – książę mazowiecki Janusz I Starszy (w rok później wyparty przez Jagiełłę). Janusz I otrzymał Bielsk z całym Podlasiem w 1390 r. z rąk króla Władysława Jagiełły, lecz w pocz. XV w. stracił miasto na rzecz księcia Witolda. W XV i XVI w. wzrosła rola Bielska jako miasta położonego na spotkaniu szlaków prowadzących do Wilna z 2 głównych miast polskich-Krakowa i Warszawy. Dzięki temu gościli tu niemal wszyscy królowie polscy podróżujący do Wilna. Potwierdzeniem dobrej koniunktury było nadanie prawa magdeburskiego przez Aleksandra Jagiellończyka dla miasta lackiego i ruskiego w 1495 r.

Najbardziej charakterystycznym zabytkiem Bielska jest ratusz późnobarokowy (po 1776) proj. Jana Sękowskiego. Na iglicy wieży ratuszowej widoczny jest wykuty w blasze owad i data – 1779. Podobno to pamiątka po pladze szarańczy, która nawiedziła okolice Bielska.

W mieście znajduje się kilka interesujących zabytków:

  1. Zespół klasztorny karmelitów fundacji Adama Kazanowskiego (1638) z barokowym kościołem NMP z Góry Karmel (1641, przebudowany- 1784). Po powstaniu listopadowym w ramach represji zajęty na cerkiew, zwrócony katolikom w 1921 r.
  2. Klasycystyczna Bazylika Narodzenia NMP i św. Mikołaja, zbudowana w 1783 roku według projektu Szymona Bogumiła Zuga
  3. Cerkiew tzw. zamkowa, z końca XVI w.
  4. Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Hołowiesku z 1716 r. (do 1839 unicka),
  5. Cerkiew św. Michała Archanioła (1789),
  6. Cerkiew cmentarna pw. Świętej Trójcy ufundowana pierwotnie przez królową Bonę, (przebudowana na przełomie XVIII i XIX wieku), w latach 1596-1839 unicka, obecnie prawosławna.
  7. Zajazd z poł. XIX wieku.

W 1981 roku reżyser Jerzy Hoffmann tu właśnie nakręcił przebojowy film „Znachor” według powieści Dołęgi-Mostowicza z piękną Anną Dymną w roli Marysi Wilczur i Tomaszem Stockingerem jako zakochanym hrabią. Sceny do filmu kręcono m.in. w sklepie, koło bielskiego ratusza, oznaczonym obecnie tablicą informacyjną.

Legenda o cerkwi pod wzgórzem zamkowym

W 1564 r. do Bielsku zjechali się tłumnie posłowie z Polski i Litwy na sejm, aby radzić o przyszłej unii obu państw. Jednak moce diabelskie nie chciały dopuścić do spełnienia tej świętej zgody między narodami i rozpętały straszliwą nawałnicę połączoną z burzą z piorunami, z których jeden zapalił wysoką wieżę bielskiego zamku. Próby ratowania na nic się zdały i po świetnej rezydencji pozostały jedynie dymiące popioły. Zgliszcza zamku, ale nie cerkwi grodowej, którą ponoć ochroniła ręka boska – świątynia zapadła się w całości pod ziemię. Odtąd przykładając ucho do ziemi na wzgórzu zamkowym można czasem usłyszeć stłumione bicie cerkiewnych dzwonów brzmiących najgłośniej podczas świąt wielkanocnych w Wielką Sobotę, szczególnie wtedy, gdy Wielkanoc katolicka i prawosławna wypadają jednocześnie. I jeszcze jedno: szczęśliwy ten, kto dnia owego dzwony usłyszy, bo spełnią się jego marzenia.