WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Wirów

W końcu XV w. staraniem Pawła, dziedzica Wirowa została ufundowana tutaj cerkiew prawosławna, która w XVII w. przyjęła postanowienia unii brzeskiej. Przez długi czas właścicielami Wirowa byli można Kuszllowie h. Drogosław.

Antoni Kuszell po pożarze drewnianej świątyni p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w 1830 r., w latach 1833-1836. wzniósł murowany kościół dla unitów. W czasie prześladowań unitów kościół został zamknięty przez władze carskie w1883 roku. Następnie został włączony w zespół żeńskiego prawosławnego Monasteru Chrystusa Zbawiciela, istniejącego w latach 1893-1915.

Dzięki pomocy finansowej cara Mikołaja II powstał okazały kompleks zbudowań złożony z budynków klasztornych oraz dwóch cerkwi w stylu neobizantyjskim, typowym dla rosyjskiej architektury sakralnej II poł. XIX w. Mniszki zajmowały się także działalnością charytatywną i szkolnictwem; opuściły klasztor w 1915 r. uciekając przed ofensywą niemiecką. W okresie międzywojennym klasztor użytkowany był przez zakonnice katolickie. Po 1946 obiekty zarekwirowały władze i umieszczono w nich dom dziecka. Obecnie w Wirowie działa dom pomocy społecznej. W dawnej świątyni unickiej, przejętej w XIX w. na główną cerkiew klasztorną, mieści się katolicki kościół parafialny pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, a w przebudowanej, neobizantyńskiej cerkwi św. Serafina – plebania.

Budynki dawnego monasteru przez swój rozmach i niecodzienną architekturę są warte obejrzenia, nawet kosztem zjazdu głównej trasy.