WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Sokołów Podlaski

Pierwsze odnalezione na terenie miasta ślady osadnictwa sięgają VI w. n. e. Od XI w. obszary te stały się areną walk o panowanie nad Podlasiem; pomiędzy książętami polskimi i książąt ruskich, zapuszczali się także w swoich wyprawach Litwini i Jaćwingowie. Osadę początkował gród obronny zbudowany nad rzeką Cetynią.

Położone na trakcie litewskim osiedle otrzymało prawa miejskie w 1424 roku, z rąk wielkiego księcia litewskiego Witolda. W 1508 roku dziedzic miasta, Stanisław Sokołowski, zapisał swoje dobra hetmanowi wielkiemu litewskiemu Stanisławowi Kiszce. W 1569 r. Anna Kiszczyna, wdowa po Stanisławie, przekazała Sokołów i okoliczne wsie synowi – Janowi Kiszce, wojewodzie brzeskiemu. Oboje byli zwolennikami arianizmu i w 1562 r. usunęli katolików z ich kościoła. W 1592 roku, Sokołów z ręką Elżbiety Kiszczyny otrzymał hetman Krzysztof „Piorun” Radziwiłł. XVI to okres rozwoju miasta zahamowany przez najazd w 1655 r. Podczas „potopu” miasto było znacznie zniszczone przez wojska szwedzkie i sojusznicze.

W 1664 roku od księcia Bogusława Radziwiłła kupił miasto Jan Kazimierz Krasiński. Po śmierci Błażeja Krasińskiego Sokołów odziedziczyli Lipscy, od nich w 1761 r. kupił miasto Ignacy Ogiński. Michał Kleofas Ogiński (słynny kompozytor i twórca poloneza „Pożegnanie Ojczyzna”) sprowadził rzemieślników francuskich którzy rozpoczęli produkcję towarów luksusowych: chustek jedwabnych, kapeluszy, kobierców, tkanin i pasów kontuszowych. W roku 1833 dobra sokołowskie nabył od Ogińskiego Karol Kobyliński, który 10 lat później sprzedał je Elżbiecie z Lorentzów Hirschman, która wybudowała cukrownię „Elżbietów” (1845) w Przeździatce.

W czasie powstania styczniowego sokołowianie masowo opowiedzieli się za powstaniem. Robotnicy z cukrowni wzięli udział w słynnej bitwie pod Węgrowem. Nie przypadkiem aż do wiosny 1865 r. walczył tu jeden z legendarnych przywódców powstania, gen. ksiądz Stanisław Brzóska. Po aresztowaniu został skazany przez władze carskie i powieszony go wraz z adiutantem w Sokołowie 23 maja 1865. W 1925 roku na miejscu stracenia ustawiony został kamienny obelisk z figurą Orła Białego.

W roku 1867 Sokołów przeszedł na własność państwa. Dalszy rozwój i uprzemysłowienie zawdzięcza cukrowni założonej w 1845 r. i linii kolejowej ukończonej w 1887 r. W Sokołowie powstała ponadto fabryka octu i świec, sześć wiatraków, pięć garbarni, dwie olejarnie i cegielnia. Swoje warsztaty miało tu 200 kuśnierzy, 500 szewców i około 200 innych rzemieślników.

W czasie II wojny światowej Sokołów poniósł ciężkie straty. Znaczną liczbę ludności żydowskiej wymordowano w getcie, pozostałych wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Działania wojenne zniszczyły 30% budynków mieszkalnych i 70% gmachów urzędowych.

Pierwszy drewniany kościół w Sokołowie Podlaskim pw. Trójcy Przenajświętszej, św. Michała Archanioła i św. Małgorzaty ufundował w 1415 roku dziedzic Sokołowa – Mikołaj Sepieński dworzanin wielkiego księcia litewskiego Witolda. Dziedzic Sokołowa – Karol Kobyliński zwany „Książko” ufundował w latach 1820-1826 roku murowany kościół, pw. św. Michała Archanioła. Na miejscu zniszczonej w 1944 r. świątyni w roku 1948 rozpoczęto budowę kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP projektu arch. Andrzeja Boni z Warszawy, który nawiązał do na swojego wcześniejszego projektu – kościoła pw. Najczystszego Serca NMP na placu Szembeka w Warszawie.

W 1596 r. erygowano w Sokołowie parafię unicką pod wezwaniem Wstawiennictwa NMP ; wcześniej mogła zapewne istnieć tu cerkiew prawosławna. Po powstaniu styczniowym w. unici poddani byli ostrym prześladowaniom przez władze rosyjskie, a ich cerkiew została zamieniona na prawosławną. Drewniana cerkiew stała w miejscu obecnej Szkoły Podstawowej nr 3, potem przeniesiono ją na cmentarz; rozebrano ją w 1954 r.

Początkowo właściciele Sokołowa mieszkali poza miastem, m.in. we dworze w Kupientynie. W XVIII w. powstał w Przeździatce okazały dwór modrzewiowy. Michał Kleofas Ogiński przyjmował tu 5 XII 1793 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Budowę murowanej rezydencji w stylu neorenesansowym wg projektu Henryka Marconiego rozpoczęto w 1859 r. na zlecenie Hirszmanów. Okazały pałac posiadał trzydzieści pokoi, oranżerię, duży taras. Otaczał go duży park w stylu krajobrazowym, dzieło Waleriana Kronenberga z 1898 r., z dużym stawem. W czasie II wojny światowej pałac zajmował osławiony starosta sokołowsko-węgrowski, Sturmbanfhrer SS, brutalny i okrutny Ernst Gramss, który zmienił niewymawialną dla Niemców nazwę Przeździatka na odpowiadający pompatycznemu stylowi III Rzeszy „Falkenhorst” („Sokole gniazdo”).
Po ustąpieniu Niemców w sierpniu 1944 r. Rosjanie zorganizowali w pałacu szpital wojskowy, przekształcony następnie po gruntownej przebudowie (ze szkodą dla zabytku) w szpital publiczny istniejący do końca lat 80. XX w. Obecnie budynek mieści Dom Miłosierdzia, otaczający go park jest miejscem rekreacji dla mieszkańców Sokołowa i spektakularnych artystycznych imprez plenerowych organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury.

Opowieść o
nadaniu nazwy rzeczce Cetyni przepływającej przez Sokołów

Legenda sięgająca jeszcze czasów jaćwieskich mówi, że pewnego razu polski książę zakochał się w pięknej księżniczce, córce Kumata, wielkiego wodza Jaćwingów. Ta jednak odrzuciła jego zaloty. Rozwścieczony konkurent sprowadził pod nieobecność Kumata potężne wojsko i rozpoczął oblężenie grodu „aby siłą zdobyć to, czego mu dobrowolnie omówiono” jak mówi dawna pieśń. Załoga mężnie i długo stawiała opór najeźdźcom zachęcana przykładem walecznej księżniczki dowodzącej obroną, ale pewnego dnia napastnicy wdarli się do warowni dzięki zdradzie jednego z przekupionych obrońcy. Dziewczyna widząc, że wszystko stracone, skoczyła z wałów grodowych do rzeki i utonęła, wybierając raczej śmierć niż hańbę. Od tej pory rzeka, w której utonęła dumna księżniczka, wzięła od niej swoje imię i nazywa się tak aż do dziś dnia- Cetynia.